KKKC viešųjų pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2018.06.05 įsakymu Nr. V-6-5-1)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100, 2019-06-26)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (patvirtinta viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017.06.28 įsakymu Nr.1S-97)